Pracę z gliną pani Anna rozpoczęła w 1995 roku podczas kursu garncarskiego w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Do toczenia używa przede wszystkim koła bezsponowego czyli o napędzie nożnym. Wykonuje ceramiczne naczynia, przedmioty codziennego użytku, zabawki, figurki. Wiele lat praktyki i poznania tajników obróbki gliny, jako garncarz w pracowni ceramicznej Muzeum Kultury Ludowej, pozwala pani Annie dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas pokazów, warsztatów, lekcji czy też kursów ceramicznych. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.