Zespół powstał w 1986 roku i działa pod patronatem Domu Kultury w Orzyszu. Założycielką była pani Teresa Dudzińska. Członkinie zespołu przybyły po 1945 roku do Orzysza z pogranicza północnego Mazowsza i północnego Podlasia (powiaty Mońki i Knyszyn) oraz z Suwalszczyzny; z tych obszarów wywodzi się również ich repertuar. Za wykonanie pieśni obrzędowych zespół kilkukrotnie był nagradzany: W 1994 r. zespół zdobył pierwszą, a w 1999 r. i 2005r.– drugą nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Jako jedyny zespół z woj. warmińsko – mazurskiego posiada członkostwo Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 1994 roku „Orzyszanki” występują w rekonstruowanych na potrzeby zespołu XIX –wiecznych strojach z okolic Knyszyna. W 2010 roku zespół otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej.