O projekcie

„Mazury na ludowo”– jest to projekt badawczy realizowany przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, który zakłada nowe spojrzenie na tradycje i zwyczaje dawnych oraz współczesnych mieszkańców Mazur. Pielęgnowane od wieków, przekazywane od pokoleń, dzisiaj odkrywane są na nowo przez młodych badaczy kultury, którzy podążają szlakiem tradycji i obrzędów dorocznych, niegdyś wyznaczających rytm ludzkiej codzienności.

Przemierzając powiaty: węgorzewski, kętrzyński, giżycki, gołdapski, olecki, ełcki, mrągowski, piski, rozmawiamy z mieszkańcami miast i wsi. Spotkania i rozmowy z indywidualnymi respondentami to często pełne nostalgii wspomnienia z lat dzieciństwa i młodości, trud codziennej pracy, zapach i smak pieczonego chleba, magia wyczekiwanych świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz szaleństwo młodzieńczych gier i zabaw.

W myśl Konwencji UNESCO o niematerialnym dziedzictwie kulturowym głównym celem projektu jest ocalenie od zapomnienia unikalnych zjawisk z zakresu niematerialnej kultury ludowej Mazur. Ochrona, promowanie i zachowanie różnorodności kulturowej są podstawowym warunkiem trwałego i zróżnicowanego rozwoju dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.
Rezultatem naszego projektu będzie wirtualny atlas etnograficzny – www.mazurynaludowo.pl, w którym znajdą się wyniki przeprowadzonych badań, fragmenty wywiadów oraz ich naukowe analizy. Realizacja projektu jest dokumentowana audiowizualnie oraz fotograficznie, ponieważ naszym założeniem jest stworzenie galerii, która będzie częścią atlasu. Wydarzeniem wieńczącym nasze prace w projekcie będzie wystawa fotografii powstałych w trakcie naszej wędrówki.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W tekście wykorzystano fragment z Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego.