Zespół powstał w 1983 roku. Występował w wielu miejscach Warmii, na przeglądach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Założycielką zespołu jest pani Zofia Ochab, która śpiewa do chwili obecnej. Kierownikiem jest pan Adam Wiciński. W repertuarze zespołu są pieśni warmińskie, ukraińskie i z innych regionów Polski.
Członkowie zespołu:
Adam Wiciński – kierownik
Jadwiga Borkowska
Stefan Giera
Michalina Kufieta
Teresa Moszkowicz
Zofia Ochab
Maria Wawrykiewicz