Urodził się w 1923 r. we wsi Czernice, w gminie Rudomino koło Wilna. Na cymbałach wileńskich zapragnął grać już w bardzo młodym wieku, a swoje marzenia zaczął realizować na poważnie mając 14 lat. Już jako 16-latek grał w kapeli z innymi muzykami, zarabiając w ten sposób na życie. Wykonywał polki, oberki, walce i kadryle. Po wojnie musiał opuścić Wileńszczyznę i znalazł się jako osadnik wojskowy na Mazurach, we wsi Straduny. Na wiele lat porzucił grę na cymbałach, powracając do niej ponownie w 1978 r. Od tej pory nie tylko gra na instrumencie, ale również sam wykonał kilkanaście par cymbałów. Kiedy w 1981 r. w Stradunach powstał zespół śpiewaczy „Jarzębina”, poproszono artystę o akompaniament instrumentalny. Następnie, po licznych namowach, rozpoczął praktykę solową, co zaowocowało m.in. wyjazdami na Festiwal w Kazimierzu.
W 1990 r., z inicjatywy Wandy Kochanowskiej, ówczesnej kierownik Gminnego Domu Kultury w Nowej Wsi Ełckiej, założono „szkółkę cymbalistów wileńskich”, która poprowadził Wacław Kułakowski (obecnie szkółka działa w Nowej Wsi Ełckiej i Stradunach, czasowo nauczanie odbywało się również w Muzeum w Węgorzewie). Pierwszą uczennicą szkółki była Idalia Mizgier, natomiast do dnia dzisiejszego ukończyło ją ponad 30 młodych cymbalistów. Mistrz Kułakowski uczy swoich podopiecznych gry ze słuchu – początkowo sam gra melodię, której uczniowie uważnie słuchają, po czym sami podejmują próby jej powtórzenia. Niektórzy z młodych podopiecznych artysty, po uprzednim wystąpieniu na Jarmarku w Węgorzewie, zostali wytypowani do reprezentowania regionu na Festiwalu w Kazimierzu, skąd przywozili nagrody, przyznawane w kategorii Duży-Mały.
W 1997 r. artysta został wpisany w poczet członków rzeczywistych Stowarzyszenia Twórców Ludowych, natomiast w 2001 r. otrzymał prestiżową Nagrodę „Za Zasługi dla Kultury Ludowej” im. Oskara Kolberga. Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, mistrz został poproszony o wykonanie „Koncert Jankiela” w sali koncertowej Centum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Występował na licznych festiwalach nie tylko w kraju, ale także za granicą, na Białorusi i Litwie, w Rosji, Niemczech oraz Francji. Nagrania utworów wykonanych przez cymbalistę zostały zarchiwizowane w Radiowym Centrum Kultury Ludowej, Instytucie Sztuki PAN, Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Telewizji Polskiej (program „Swojskie klimaty”) oraz Litewskim Centrum Kultury Ludowej w Wilnie.